Leping ja garantii

Leping

Leping on usaldusväärse ehitusteenuse A&O. Arhitektuuribüroo poolt loodud projekti alusel koostame teile hinnakalkulatsiooni, mille seejärel teiega veel põhjalikult läbi räägime ning mida saab soovi korral muuta. Nii tekib majast täpne ettekujutus ja selgub hind ning ehituskestvus. Kõik need detailid (ka viited kvaliteedinormatiividele) paneme kirja omavahelisse lepingusse, mis on edasise koostöö aluseks.

Garantii

Kõikidele meie ehitatud objektidele kehtib garantii pikkusega 2 aastat. Lisaks kehtib maja tehnilistele seadmetele (ventilatsiooniagregaat, survetõstmishüdrofor, katlad, soojusvahetid jt) valmistajatehase poolt antud garantiiaeg.

Omanikujärelvalve

Igal kliendil on soovi korral õigus ja võimalus tellida mõnelt vastava teenuse pakkujalt omanikujärelvalve. Omanikujärelvalve tähendab seda, et ehitustöö tellija teeb lepingu järelvalve litsentsi omava kompetentse ehitusspetsialistiga, kes aitab ehitusteenuse tellijal jälgida, et töö toimuks vastavalt ehitusnormatiividele, aitab vormistada vajalikke dokumente, konsulteerib ja hiljem vormistab valminud maja kasutusloa.

Kindlustus

Ehitusobjekti on võimalik täiendavalt ka kindlustada. Selleks võib klient pöörduda oma kindlustusagentuuri poole ning küsida, mis on vajalik tema konkreetsetes oludes lisaks OÜ Eramu poolt teie majale tehtava ehituse koguriski kindlustusele (CAR).